Header image for Vitalis 2024
Profile image for AI-standardisering för hälsa, vård och omsorg; produkter och tjänster

AI-standardisering för hälsa, vård och omsorg; produkter och tjänster Passed

Wednesday May 15, 2024 13:20 - 13:40 J1

Lecturer: Alireza Salehi

Track: Standardisering för patientnytta

Standardisering AI för hälsa, vård och omsorg. Specifika processer inom vården kommer att testköras genom gemensamma AI-testbäddar inom EU. Allt från validering tills certifieringsprocesser för en AI-produkt eller tjänst. Samtidigt nordiska perspektiv är kopplat dels till Finland och Estland som har bra AI-infrastruktur baserade på utvecklade digitala system, dels på Norge som är utanför EU men har relativt bra samarbetsavtal med EU-länder. Dessutom AI-Act inom EU som kommer att gälla snart. Dessutom en koppling till ISO TC 215 relaterade till AI kommer att presenteras.

Language

Swedish

Topic

Artificial Intelligence and Machine Learning

Seminar type

Pre-recorded + On-site

Lecture type

Presentation

Objective of lecture

Tools for implementation

Level of knowledge

Advanced

Target audience

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Technicians/IT/Developers
Researchers
Students
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Keyword

Actual examples (good/bad)
Education (verification)
Patient centration
Management
Municipality
Innovation/research
Follow-up/Report of current status
Test/validation
Documentation
Apps
Law, Judicial procedures
Patient safety
Information security
Government information
Usability
Ethics

Conference

Vitalis

Lecturers

Profile image for Alireza Salehi

Alireza Salehi Lecturer

Senior Researcher
RISE , Research institute of Sweden

Idag är jag senior forskare (PhD) och projektledare vid Research Institutes of Sweden (RISE), Digital hälsa. Som projektledare samarbetar jag med inhemska och utländska partner genom beviljade EU-projekt, TEF-hälsa (Testing and Experimentaion Facility for Health AI and Robotics). Projektet ingår i det Digitala Programmet inom EU. Syftet är bl.a. att stödja små och medelstora företag (SME) genom att utveckla nya tjänster baserade på forskningsresultat med patient/hälsodata, AI och testbäddar. Som forskare och sakkunnig inom medicinvetenskap och digitalisering skapar jag förutsättningar för att kunna implementera AI-projekt i samarbete med akademin och näringslivet. Jag är involverat i flera beviljade AI-projekt inom medicin som finansernas av EU eller VINNOVA. AI-utvecklingen ska tillämpas med nya EU-regelverk såsom AI-Act. Vilket kräver testning, validering och standardisering innan man kan påbörja med certifikatensprocesser för AI-relaterade produkter och tjänster. AI-testbäddar används med senaste AI-teknologi med hänsyn till AI-Act som ska gälla i hela EU. AI-pipelineprocesser kan effektiviseras när forskningsresultat används direkt med EU-implementeringsprojekt i verkliga miljöer