Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Alla kan inte testa allt, men alla har nytta av testprocessen

Alla kan inte testa allt, men alla har nytta av testprocessen Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 08:30 - 09:00 Välfärdsteknik

Föreläsare: Carin Nyh, Katarina Völgy, Kerstin Seipel

Inom Stockholm Digital Care har vi haft tillgång till testmiljöer i tre kommuners äldreomsorg och fyra års erfarenhet av tester. Vi har lärt oss hur vi ska arbeta med genuint innovativa och utmanande tester i vissa miljöer och hur vi kan använda metoder från testmiljö för att stimulera nytänkande i andra. Tre testledare delar exempel på lyckade tester och hur dikeskörningar kan leda till viktiga erfarenheter. Stockholm Digital Care är ett samverkansprojekt mellan Huddinge, Nacka och Stockholm, RISE, StorSTHLM och Region Stockholm delfinansierat av Tillväxtverket inom ERUF-program.

Språk

Svenska

Ämne

Äldreomsorg

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Omsorgspersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten
Välfärdsutveckling
Kommun
Test/validering
Appar
Användbarhet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Carin Nyh

Carin Nyh Föreläsare

Utvecklingsledare
Skärholmens stadsdelsförvaltning i Stockholms stad

Carin är utvecklingsledare med fokus på digitalisering inom äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri i Skärholmens stadsdelsförvaltning i Stockholm stad. Carin har arbetat med verksamhetsutveckling och kvalitetsledning i kommunal verksamhet i tio år och har en bred erfarenhet av att arbeta med utveckling på olika nivåer. Det mest intressanta och givande är att arbeta med utvecklingsprojekt som ger direkta effekter i en verksamhet, både för de som arbetar i den och för de som vi tar hand om. Det roligaste är när initiativet till ett utvecklingsprojekt kommer från personalen som arbetar närmast de vi tar hand om.

Katarina Völgy Föreläsare

Katarina är utbildad beteendevetare inom IT-miljöer och jobbar som utvecklingsledare på socialförvaltningens IT-enhet i Huddinge kommun.
Huddinge kommun har sedan 2015 agerat som testmiljö inom ramen för SDC med Katarina som projektledare. Katarina har ett stort engagemang för att få digitala lösningar att fungera tillsammans med verksamhet, personal och brukare och tvärt om.

Profilbild för Kerstin Seipel

Kerstin Seipel Föreläsare

Utvecklingsledare, Ms Fysioterapi
Nacka kommun

Utvecklingsledare, Nacka