Profilbild för Carin Nyh

Carin Nyh Föreläsare

Utvecklingsledare
Skärholmens stadsdelsförvaltning i Stockholms stad

Föreläsare för

Personlig presentation
Carin är utvecklingsledare med fokus på digitalisering inom äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri i Skärholmens stadsdelsförvaltning i Stockholm stad. Carin har arbetat med verksamhetsutveckling och kvalitetsledning i kommunal verksamhet i tio år och har en bred erfarenhet av att arbeta med utveckling på olika nivåer. Det mest intressanta och givande är att arbeta med utvecklingsprojekt som ger direkta effekter i en verksamhet, både för de som arbetar i den och för de som vi tar hand om. Det roligaste är när initiativet till ett utvecklingsprojekt kommer från personalen som arbetar närmast de vi tar hand om.