Profilbild för Kerstin Seipel

Kerstin Seipel Föreläsare

Utvecklingsledare, Ms Fysioterapi
Nacka kommun

Föreläsare för

Alla kan inte testa allt, men alla har nytta av testprocessen

Onsdag 08:30 - 09:00 Välfärdsteknik

Utvecklingsledare, Nacka

Personlig presentation
Kerstin arbetar som utvecklingsledare och fysioterapeut, såväl praktiskt och administrativt som visionärt med hälsofrämjande och skadeförebyggande insatser för äldre i Nacka kommun. Kerstin har utvecklat och tagit fram ”Safe Elderly – Trygga och säkra särskilda boenden”, en metod och ett material för äldreboenden som är utvecklat inom WHO Safe Communites. Hon har även forskat på metodens resultat vid Umeå universitet. Hon har också startat EKEN – Egen Kraft och ENergi – ett fallförebyggande koncept innefattande bl a träning med modern teknologi för seniorer med fallrisk.
Kerstin arbetar också med att implementera ny välfärdsteknik inom äldreomsorgen, tidigare som koordinator i EU projektet ”Innocare – moderna teknologiska lösningar i hemmet” för personer över 65 år, och nu inom SDC.