Katarina Völgy Föreläsare

Föreläsare för

Alla kan inte testa allt, men alla har nytta av testprocessen

Onsdag 08:30 - 09:00 Välfärdsteknik

Katarina är utbildad beteendevetare inom IT-miljöer och jobbar som utvecklingsledare på socialförvaltningens IT-enhet i Huddinge kommun. Huddinge kommun har sedan 2015 agerat som testmiljö inom ramen för SDC med Katarina som projektledare. Katarina har ett stort engagemang för att få digitala lösningar att fungera tillsammans med verksamhet, personal och brukare och tvärt om.

Personlig presentation
Katarina är utbildad beteendevetare inom IT-miljöer och jobbar som utvecklingsledare på socialförvaltningens IT-enhet i Huddinge kommun.
Huddinge kommun har sedan 2015 agerat som testmiljö inom ramen för SDC med Katarina som projektledare. Katarina har ett stort engagemang för att få digitala lösningar att fungera tillsammans med verksamhet, personal och brukare och tvärt om.