Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för IoT Sverige, Medtech4health och Swelife – sök medel för framtidens hälso- och vårdinnovationer

IoT Sverige, Medtech4health och Swelife – sök medel för framtidens hälso- och vårdinnovationer Har passerat

Tisdag 25 augusti 2020 14:30 - 15:00 Ekosystem

Föreläsare: Jonas Sareld, Olle Bergdahl, Åsa Wallin

Potentialen idag är enorm för att med en innovativ life science-sektor, stark medtech-industri och inte minst genom ständigt ny teknik i sakernas Internet (IoT) möjliggöra en bättre hälsa, vård och omsorg för patientens bästa, hållbart! Detta är i fokus för de kommande utlysningarna från Swelife, Medtech4Health och IoT Sverige. Det finns mycket kvar att utveckla för Sveriges medborgare och patienter - inte minst kring förebyggande arbete med hälsa, diagnostik och vård på distans, kvalitativa data från sensorer för individanpassade insatser och mycket mer. Vi vet att du i offentlig sektor, näringsliv och akademi har många innovativa idéer kring de utmaningar och behov som finns. Greppa möjligheten gemensamt att ta behov och utmaningar vidare i innovationsprojekt – sök våra kommande utlysningar. Träffa oss på vårt gemensamma seminarium. Där får du veta allt du behöver om våra kommande utlysningar! Swelife, Medtech4Health och IoT Sverige är tre av 17 nationella strategiska innovationsprogram. Dessa tre program finansierar projekt genom Vinnova och projektens parter. De strategiska innovationsprogrammen arbetar genom samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige. På så sätt skapas förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft. Inom programmen utvecklar företag, akademi och organisationer tillsammans framtidens hållbara produkter och tjänster. Alla som kan bidra till utvecklingen är välkomna att söka finansiering. Läs gärna mer om oss på swelife.se, medtech4health.se och iotsverige.se!
Språk

Svenska

Ämne

Välfärdsteknik

Föreläsningssyfte

Orientering

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Kommun
Innovativ/forskning
Test/validering
Appar
Information/myndighet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Jonas Sareld

Jonas Sareld Föreläsare

Programdirektör/VD
Medtech4Health

I rollen som programdirektör för det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health driver Jonas frågor kring ökad samverkan mellan näringsliv, akademi och vård/omsorg bland mycket annat. Programmet bidrar till förbättrade innovationsprocesser genom utlysningar och olika strategiska projekt (som Innovationsmotorerna, AIDA, UppHim med flera). Jonas har ett stort intresse kring utveckling för vård/omsorg inom medicinteknik, patientnytta, processer, förändrade arbetssätt och så vidare.

Jonas Sareld har lite över 20 års erfarenhet inom hälso- och sjukvården. Den senaste 10-årsperioden från näringslivet i roller som marknadschef, kommunikationschef och kundansvarsroller i såväl vårdbolag som IT-konsultbolag. De inledande 10 åren från landsting/region där han haft roller som projektledare och 1:e sekreterare inom kommunikation och som politisk tjänsteman inom dåvarande Stockholms läns landsting.

Knyt gärna kontakt via:
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jonassareld/
Twitter: https://twitter.com/jonas_sareld

Profilbild för Olle Bergdahl

Olle Bergdahl Föreläsare

Projektansvarig
IoT Sverige

Olle är en erfaren innovationsledare och strateg med lång erfarenhet av förnyelsearbete genom teknik i mötet med människa inom både näringsliv och offentlig sektor. Den röda tråden är projekt som har sin utgångspunkt i viktiga samhällsutmaningar och där data från IoT kan bli en del av lösningen. Han verkar i skärningspunkten mellan innovation, samverkan och teknik. Projekt där offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhället arbetar tillsammans är centrala.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ollebergdahl/

Profilbild för Åsa Wallin

Åsa Wallin Föreläsare

Portfolio Manager
Swelife

Åsa Wallin har en lång erfarenhet av arbete med innovationer inom hälsoområdet. Som portföljansvarig för Kompetens och kapital på Swelife ansvarar hon bland annat för programmets utlysningar.