Profilbild för Olle Bergdahl

Olle Bergdahl Föreläsare

Projektansvarig
IoT Sverige
Personlig presentation
Olle är en erfaren innovationsledare och strateg med lång erfarenhet av förnyelsearbete genom teknik i mötet med människa inom både näringsliv och offentlig sektor. Den röda tråden är projekt som har sin utgångspunkt i viktiga samhällsutmaningar och där data från IoT kan bli en del av lösningen. Han verkar i skärningspunkten mellan innovation, samverkan och teknik. Projekt där offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhället arbetar tillsammans är centrala.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ollebergdahl/