Profilbild för Jonas Sareld

Jonas Sareld Föreläsare

Programdirektör/VD
Medtech4Health

Föreläsare för

IoT Sverige, Medtech4health och Swelife – sök medel för framtidens hälso- och vårdinnovationer

Tisdag 14:30 - 15:00 Ekosystem

I rollen som programdirektör för det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health driver Jonas frågor kring ökad samverkan mellan näringsliv, akademi och vård/omsorg bland mycket annat. Programmet bidrar till förbättrade innovationsprocesser genom utlysningar och olika strategiska projekt (som Innovationsmotorerna, AIDA, UppHim med flera). Jonas har ett stort intresse kring utveckling för vård/omsorg inom medicinteknik, patientnytta, processer, förändrade arbetssätt och så vidare.

Jonas Sareld har lite över 20 års erfarenhet inom hälso- och sjukvården. Den senaste 10-årsperioden från näringslivet i roller som marknadschef, kommunikationschef och kundansvarsroller i såväl vårdbolag som IT-konsultbolag. De inledande 10 åren från landsting/region där han haft roller som projektledare och 1:e sekreterare inom kommunikation och som politisk tjänsteman inom dåvarande Stockholms läns landsting.

Knyt gärna kontakt via:
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jonassareld/
Twitter: https://twitter.com/jonas_sareld

Personlig presentation
I rollen som programdirektör för det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health driver Jonas frågor kring ökad samverkan mellan näringsliv, akademi och vård/omsorg bland mycket annat. Programmet bidrar till förbättrade innovationsprocesser genom utlysningar och olika strategiska projekt (som Innovationsmotorerna, AIDA, UppHim med flera). Jonas har ett stort intresse kring utveckling för vård/omsorg inom medicinteknik, patientnytta, processer, förändrade arbetssätt och så vidare.

Jonas Sareld har över 20 års erfarenhet inom hälso- och sjukvården, dels ca 10 år inom näringslivet i roller som marknadschef, kommunikationschef och kundansvarsroller i såväl vårdbolag som IT-konsultbolag, dels ca 10 år inom offentlig sektor i roller som projektledare med mera inom administration/kommunikation och som politisk tjänsteman i dåvarande SLL.

Knyt gärna kontakt via:
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jonassareld/
Twitter: https://twitter.com/jonas_sareld