Profilbild för Åsa Wallin

Åsa Wallin Föreläsare

Portfolio Manager
Swelife

Föreläsare för

IoT Sverige, Medtech4health och Swelife – sök medel för framtidens hälso- och vårdinnovationer

Tisdag 14:30 - 15:00 Ekosystem

Åsa Wallin har en lång erfarenhet av arbete med innovationer inom hälsoområdet. Som portföljansvarig för Kompetens och kapital på Swelife ansvarar hon bland annat för programmets utlysningar.

Personlig presentation
Åsa Wallin har en lång erfarenhet av arbete med innovationer inom hälsoområdet. Som portföljansvarig för Kompetens och kapital på Swelife ansvarar hon bland annat för programmets utlysningar.