Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för SOS 1.0 - simuleringsstödd optimering av servicekedjor inom specialist-, primär- och hemsjukvård

SOS 1.0 - simuleringsstödd optimering av servicekedjor inom specialist-, primär- och hemsjukvård Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 11:15 - 12:00 Kliniska beslutstöd

Föreläsare: Andreas Lundqvist, Lina Ärlebrant, Matías Urenda Moris, Mats Johansson, Susanna Hemming

Botnia-Atlanticaprojektet ”SOS 1.0 – Simuleringsstödd optimering av servicekedjor inom specialist-, primär- och hemsjukvård” är ett samverkansprojekt mellan Region Västerbotten genom Glesbygdsmedicinskt centrum, Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård (K5), Vasa Sjukvårdsdistrikt, Umeå Universitet och Uppsala Universitet. Det är ett välkänt faktum att förändringar i komplexa vårdkedjor ofta är svåra eller rent av omöjliga att förutspå effekterna av. * Effektivisering på en enhet påverkar även andra enheter. Kanske flyttas bara flaskhalsen? * Besparingar på den egna enheten kan öka kostnader på enheter upp- eller nedströms i vårdkedjan Projektet handlar i stora drag om att utreda utmaningarna och möjligheterna med att simulera över organisationsgränser, från specialist- till primär- och hemsjukvård, i både Sverige och Finland. Hur kan vi få ett bättre beslutsunderlag inom hälso- och sjukvård, utan att behöva gissa som man ibland måste göra idag? Beslut som tas inom en organisation eller en enhet kan ha stor påverkan uppåt eller nedåt i vårdkedjan, vilket kan vara svårt att överblicka. Här kan simulering av vårdkedjor över organisationsgränser vara vägen framåt! Simulering kan också möjliggöra konsekvensbedömningar och ge förslag på optimala lösningar innan förändringar genomförs. Detta kan bidra till en mer resurseffektiv och patientcentrerad hälso- och sjukvård. Kom och ta del av våra erfarenheter från arbetet i projektet! Lär dig mer om vilka metoder vi använt, jämförelser mellan vårdkedjorna i Sverige och Finland, vilka data som måste finnas på plats, vilka resultat vi nått, vilka problem vi stött på och även våra rekommendationer inför framtiden. Språk

Svenska

Ämne

Beslutstöd

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande
Vårdpersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten
Nytta/effekt
Personcentrering
samverkan över organisationsgränser
Styrning
Innovativ/forskning

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Andreas Lundqvist

Andreas Lundqvist Föreläsare

Enhetschef/projektledare
Glesbygdsmedicinskt centrum

Andreas Lundqvist är civilingenjör i datavetenskap och är verksam som enhetschef vid Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman. Han har tidigare arbetat med innovativa tekniklösningar inom vården, inte minst e-hälsa och vård på distans. Han har även stor erfarenhet av samverkansprojekt mellan organisationer.

Glesbygdsmedicinskt centrum är en forsknings- och utvecklingsenhet som hör till FOU-staben vid Region Västerbotten. De arbetar med god och nära vård i glesbygd, samers hälsa samt utbildning och rekrytering.

Profilbild för Lina Ärlebrant

Lina Ärlebrant Föreläsare

Sjuksköterska
Glesbygdsmedicinskt Centrum

Lina Ärlebrant är specialistsjuksköterska med erfarenhet av såväl primärvård som kommunal vård och omsorg. Hon har en medicine magisterexamen med inriktning vård av äldre och arbetar för närvarande som forskningssjuksköterska vid Glesbygdsmedicinskt centrum. Lina har de senaste åren arbetat med bland annat inhämtning och analys av kvalitativa data i projektet samt kartläggning av vårdkedjan på svensk sida.

Glesbygdsmedicinskt centrum är en forsknings- och utvecklingsenhet inom Region Västerbotten. De arbetar med god och nära vård i glesbygd, samers hälsa samt utbildning och rekrytering.

Profilbild för Matías Urenda Moris

Matías Urenda Moris Föreläsare

Uppsala Universitet

Matías Urenda Moris är universitetslektor i industriell teknik på Uppsala Universitet. Han har ett B.Sc. i automatiseringsteknik, ett M.Sc. inom produktionsledning och en Ph.D. examen i Healthcare Engineering från Högskolan i Skövde, Loughborough University, UK och De Montfort University, UK. Hans forskningsområden är Industriell Analytik, lean produktion och simuleringsbaserad optimering för hållbar produktion, logistik och hälso- och sjukvårdssystem.

Profilbild för Mats Johansson

Mats Johansson Föreläsare

Forskning
Umeå Universitet

Mats Johansson är civilingenjör i Teknisk fysik och verksam vid Institutionen för Matematik och Matematisk Statistik vid Umeå Universitet. Han har under hela sin tid vid universitetet arbetat både operativt och i ledningsfunktion för tillämpade och tvärvetenskapliga forskningsprojekt i samverkan med externa parter. Han arbetar i detta projekt med datainhämtning, bearbetning och statistisk analys.

Profilbild för Susanna Hemming

Susanna Hemming Föreläsare

Övrigt
Kust-Österbottens samkommun

Susanna Hemming har en ekonomie magister och en politices magister i utvecklingspsykologi och är även utbildad samtalsterapeut och coach. Hon är verksam som projektplanerare på Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård (K5). Hon har tidigare bland annat arbetat som egen företagare, projektkoordinator och studierådgivare.

Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård (K5) ordnar social- och primärhälsovård i kommunerna Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö och Kristinestad. K5 producerar därtill psykosociala och regionala tjänster och ordnar integrationsverksamhet i samarbetsområdet. Till K5 hör även medlemskommunernas landsbygdsförvaltningar.