Profilbild för Lina Ärlebrant

Lina Ärlebrant Föreläsare

Sjuksköterska
Glesbygdsmedicinskt Centrum
Personlig presentation
Lina Ärlebrant är specialistsjuksköterska med erfarenhet av såväl primärvård som kommunal vård och omsorg. Hon har en medicine magisterexamen med inriktning vård av äldre och arbetar för närvarande som forskningssjuksköterska vid Glesbygdsmedicinskt centrum. Lina har de senaste åren arbetat med bland annat inhämtning och analys av kvalitativa data i projektet samt kartläggning av vårdkedjan på svensk sida.

Glesbygdsmedicinskt centrum är en forsknings- och utvecklingsenhet inom Region Västerbotten. De arbetar med god och nära vård i glesbygd, samers hälsa samt utbildning och rekrytering.