Profilbild för Mats Johansson

Mats Johansson Föreläsare

Forskning
Umeå Universitet
Personlig presentation
Mats Johansson är civilingenjör i Teknisk fysik och verksam vid Institutionen för Matematik och Matematisk Statistik vid Umeå Universitet. Han har under hela sin tid vid universitetet arbetat både operativt och i ledningsfunktion för tillämpade och tvärvetenskapliga forskningsprojekt i samverkan med externa parter. Han arbetar i detta projekt med datainhämtning, bearbetning och statistisk analys.