Profilbild för Susanna Hemming

Susanna Hemming Föreläsare

Övrigt
Kust-Österbottens samkommun
Personlig presentation
Susanna Hemming har en ekonomie magister och en politices magister i utvecklingspsykologi och är även utbildad samtalsterapeut och coach. Hon är verksam som projektplanerare på Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård (K5). Hon har tidigare bland annat arbetat som egen företagare, projektkoordinator och studierådgivare.

Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård (K5) ordnar social- och primärhälsovård i kommunerna Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö och Kristinestad. K5 producerar därtill psykosociala och regionala tjänster och ordnar integrationsverksamhet i samarbetsområdet. Till K5 hör även medlemskommunernas landsbygdsförvaltningar.