Header image for Vitalis 2020
Profile image for Sjuksköterskan - en digital pionjär

Sjuksköterskan - en digital pionjär Passed

Wednesday August 26, 2020 09:20 - 10:00 Sjuksköterskans och barnmorskans år

Lecturers: Anders Björk, Hanna Broberg Danielsson

Med surfplattor och bedside-rapportering har sjuksköterskan i Region Kalmar fått mer tid för patienterna, ökad patientsäkerhet och bättre struktur på arbetet. Med det mobila arbetssättet vinner vårdpersonal tid och hinner bejaka det patienten önskar och vill. Det mobila arbetssättet är mer patientsäkert då alla får samma information och patientens önskemål och uppfattning styr. Hanna Broberg Danielsson från Region Kalmar och Anders Björk från PhenixID berättar om hur Region Kalmar har integrerat moderna digitala arbetsmetoder som med bibehållen integritet har transformerat hela avdelningar.

Språk

Svenska

Subject

Digitala hjälpmedel

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Vårdpersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten
Nytta/effekt
Appar
Patientsäkerhet
Informationssäkerhet
Användbarhet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Lecturers

Profile image for Anders Björk

Anders Björk Lecturer

VP Customer Success
PhenixID

Anders Björk är lösningsarkitekt på PhenixID med flera års erfarenhet av informationssäkerhet, federation, autentisering och identitetshantering.
Anders har den senaste tiden hjälpt ett flertal regioner med bibehållen integritet, både för patient och vårdare, vid införande av mobila arbetssätt.

Profile image for Hanna Broberg Danielsson

Hanna Broberg Danielsson Lecturer

Informatiker/projektledare och adj lektor i Hälsoinformatik
Region Kalmar län

Arbetat med eHälsa på olika sätt med association till eHälsoinstitutet i Kalmar sedan 2001. Disputerad 2009 i Informationssystemutveckling på Linköpings universitet. Arbetat som lektor i Informatik på Linnéuniversitetet 2010-2017. Sedan januari 2018 projektledare i Region Kalmar län och deltid som forskande lektor på Linnéuniversitetet.