Profilbild för Hanna Broberg Danielsson

Hanna Broberg Danielsson Föreläsare

Informatiker/projektledare och adj lektor i Hälsoinformatik
Region Kalmar län

Föreläsare för

Sjuksköterskan - en digital pionjär

Onsdag 26 augusti 2020 09:20 - 10:00 Sjuksköterskans och barnmorskans år

Arbetat med eHälsa på olika sätt med association till eHälsoinstitutet i Kalmar sedan 2001. Disputerad 2009 i Informationssystemutveckling på Linköpings universitet. Arbetat som lektor i Informatik på Linnéuniversitetet 2010-2017. Sedan januari 2018 projektledare i Region Kalmar län och deltid som forskande lektor på Linnéuniversitetet.

Personlig presentation
Arbetar sedan februari 2020 som Informatiker och innan det två år som projektledare i Region Kalmar län med olika implementeringsprojekt bl a inom vårddokumentation. Arbetat med eHälsa på olika sätt med association till eHälsoinstitutet i Kalmar sedan 2001. Disputerad 2009 i Informationssystemutveckling på Linköpings universitet, 2010-2017 lektor i Informatik och sedan februari 2020 adjungerad lektor i Hälsoinformatik på Linnéuniversitetet .