Profilbild för Anders Björk

Anders Björk Föreläsare

VP Customer Success
PhenixID

Föreläsare för

Sjuksköterskan - en digital pionjär

Onsdag 26 augusti 2020 09:20 - 10:00 Sjuksköterskans och barnmorskans år

Anders Björk är lösningsarkitekt på PhenixID med flera års erfarenhet av informationssäkerhet, federation, autentisering och identitetshantering.
Anders har den senaste tiden hjälpt ett flertal regioner med bibehållen integritet, både för patient och vårdare, vid införande av mobila arbetssätt.

Personlig presentation
Anders Björk är lösningsarkitekt på PhenixID med flera års erfarenhet av informationssäkerhet, federation, autentisering och identitetshantering.
Anders har den senaste tiden hjälpt ett flertal regioner med bibehållen integritet, både för patient och vårdare, vid införande av mobila arbetssätt.