Banner

Program Skolforum 2016

Välkommen att söka i programmet till årets Skolforum! Här finns många angelägna och spännande programpunkter och många intressanta föreläsare. För att kunna förhandsboka plats måste du köpa en biljett och registrera dig i vårt digitala mötesrum. Välkommen!

100 connyw

Är du fast i gamla banor? Önskar du förnya din undervisning lite grann? Under den här föreläsningen får du tips på roliga och bra uppgifter samt metoder för att variera din undervisning. Förhoppningsvis får du både gladare och mer motiverade elever.

Vad vill du läsa om? Har du själv funderat på att skriva en bok? Berätta för oss på Skolforum! Förutom i vår monter C08:30 kommer Lärarförlaget att finnas i Loungen utanför T-salarna kl 14-15 båda dagarna – titta gärna förbi och ta en fika!

100 jana soderberg 2 800 531 2014

Hur kan mental träning för både pedagoger och elever öka motivationen, självkänslan och få elever att prestera bättre och nå målen i LgR11? Star for Life erbjuder idag ett motivationsträningsprogram som fokuserar på förmågan att kunna leda sig själv genom förståelse för hjärnans grundmekanismer och tränar konkreta verktyg för att stärka motivation, arbetsglädje och personligt ansvarstagande.
OBS! Föreläsningen är en del av Skolledarprogrammet men några platser är öppna för andra intresserade.

100 evakane

Det är med leken som med allt annat. För att bli bra måste man träna. Och ju mer man tränar desto bättre blir man. Om barn inte leker är det vuxna som har ansvaret att visa vägen. Välkommen till ett samtal kring hur man kan få med alla barn i leken.

100 jakobharknas

Så kan digitala läromedel för SO-ämnen skapa spännande användarupplevelser med hög pedagogisk kvalitet. 

100 digitalaakademin edit 23432

Arbetar du i Grundskolan och vill utnyttja IT I undervisningen? Här får du inspiration, gratis tillgång till digitalt material och en inbjudan till samarbete! Lärare från några av våra grundskolor kommer att visa exempel från ett samarbete mellan Kommuner för att ta fram kvalitetssäkrade digitala lärresurser. Syftet är att ta fram bättre öppna läromedel som enkelt kan individanpassas. Du kommer också att få en inbjudan att delta i projektet.
Digitala Akademin drivs av KTH, Stockholms Universitet, Stockholms Stad och Learnify.

Prova på att arbeta med alginat! En polysackarid från brunalger som används för till exempel medicinska applikationer, avgjutningar och matlagning. Ni träffar en av Vetenskapens hus fantastiska medarbetare.

100 susanne

Nu har du möjlighet att sitta ner och samtala med en av våra intressanta föreläsare. Kanske har du lyssnat på föreläsningen och vill prata om det. Eller så har du någon annan fråga du vill tala om. Ta chansen! OBS! Endast sju platser.
Susanne Jönssons andra programpunkt/föreläsning kan du läsa om HÄR!

100 annika morelius 120x90

Träffa Åsa Elebring och Annika Morelius från Skolverket och hör om den senaste kompetensutvecklingsinsatsen inom specialpedagogik. Möt också Kristina Szönyi, fil.dr i pedagogik som i forskning och utvecklingsarbete arbetat med elevers delaktighet. Kristina har ansvarat för de inledande avsnitten i Skolverkets nya satsning. Hon kommer att berätta om hur ”delaktighetsmodellen” ger ett bra stöd för att observera, samtala, ta del av elevernas erfarenheter och vid kollegiala reflektioner. Hon kommer också prata kring hur lärmiljön påverkar och skapar villkor för elevers delaktighet. 

100 ewa charlotte faarinen ltu 1

Om du kan bygga med lego, baka eller lägga pussel så kan du programmera. Tanken är att inspirera och visa kreativiteten i att jobba med blockprogrammering i undervisningen.
Läroplanen förändras, digital kompetens och programmering ska förstärkas och tydliggöras. Att koda, programmera, handlar om att bryta ner stora problem i småbitar och leka detektiv. Det viktiga är inte ett specifikt programmeringsspråk utan att vi lär ut tankesättet.  För att komma igång med det datalogiska tänkandet använder vi det vi har att tillgå. Oavsett om det är legobitar, pennor, plattor, datorer eller robotar.

100 louise 2 2 3

Svaret på frågan om alla kan få idéer är enkel: Ja! Möt Ingrid Remvall – författare & Art Director samt Sissa Pages och Louise Lindén – grundare av Young Innovation HUB. Få godbitar och tips ur deras bok Idésmart, en praktisk inspirationsbok för ungt idéskapande och entreprenörskap, skriven för unga och de som arbetar med unga. 

100 steve lever

CLIL Readers is an innovative series of non-fiction readers which introduces learners to exciting topics related to our world. Learners enjoy the text as a reading text in several chapters with stunning photographs which help learners follow the story. Each chapter is accompanied by language activities to help comprehension and develop critical thinking.

100 digitalaakademin edit 23432

Se finalbidragen i Digitala Akademins årliga pristävling. De presenteras av lärarna som skapat lärresurserna. Var med och rösta fram första prisvinnaren.
Vill du vara med i tävlingen, anmäl dig senast 15 september – mer info på www.digitalaakademin.se

100 elinor kenner  tonner

I projektet ”Min skola” arbetar vi för en bättre skola för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), så som ADHD och ASD. Hur kan man anpassa såväl undervisning som lärmiljö? Vilken roll har skolledarna i arbetet? Kom och lyssna när två skolledare med framåtanda delar med sig av sina tillvägagångssätt och kunskaper!

Häng med Carmen De Bruijckere lärare på Runbacka skolor och skapa en musikvideo i programmeringsverktyget Scratch. Häng med våra Makers i Makerspace! Hacka, skapa, bygg, programmera, slöjda och pyssla i en miljö där hantverkstraditioner möter digital teknik.

100 skolhus

Välkommen till en diskussion mellan arkitektstudent från KTH och verksamma lärare utifrån en ritad lärmiljö. Hur kan det ritade förslaget vara ett stöd för undervisningen? Vilka förbättringar kan göras? Måste man kompromissa? Vad kan lärare och arkitekt lära av varandra?
Elever på arkitektutbildningen på KTH gör under sitt tredje år ett projekt kring lärmiljöer. Det är ett av dessa projekt som här ska diskuteras.

100 anne marie k rling foto tell

Hur bygger man upp ett textsamtal? Och vad är det man kan skapa engagemang genom 
och hur genomför man det? Välkomna till undervisningen som leds av Anne-Marie Körling. 
Gör, tänk, utveckla undervisningen.

100 biblo

Vem vinner priset Årets skolbibliotek 2016? Vad utmärker ett bra skolbibliotek? Hur arbetar man som en integrerad del i skolans arbete? Ett panelsamtal mellan bibliotekarierna från vinnarna av Årets skolbibliotek 2014, 2015 och årets vinnare, som avslöjas i samband med seminariet. Avslutas med mingel för att fira Årets skolbibliotek 2016. Prisutdelare är Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister.
Arrangeras av Nationella skolbiblioteksgruppen, NSG, som delat ut priset Årets skolbibliotek sedan 1994.

100 innovationslabb skapa smarta f rpackningar

Kan smarta förpackningen kan vara en del av lösningen för att minska matsvinnet? Vi tittar på flera aspekter av vad som påverkar att mat slängs i onödan och försöker att hitta lösningar med hjälp av att designa smarta förpackningar. 

100 linnea webb kopia

För många barn som inte har det bra är vuxna på förskolan de enda som kan uppmärksamma och slå larm. Brottsoffermyndigheten har tagit fram en handledning som ger förskolepersonal kunskap om barns signaler och förskolans anmälningsskyldighet. Handledningen innehåller också övningar för att rusta barnen att berätta om de blivit utsatta för våld.