Banner

Program Skolforum 2016

Välkommen att söka i programmet till årets Skolforum! Här finns många angelägna och spännande programpunkter och många intressanta föreläsare. För att kunna förhandsboka plats måste du köpa en biljett och registrera dig i vårt digitala mötesrum. Välkommen!

7 av 10 lärare tror att det förekommer upphovsrättsintrång när lärare visar film och TV för eleverna. Men hur ser användandet av film och TV ut i skolan? Vilken typ av streamingtjänster används, hur populära är de reklamfinansierade tjänsterna och vad får man egentligen visa i ett klassrum? Per Strömbäck från Film och TV-branschens samarbetskommitté berättar om upphovsrätt och film i klassrummet.
Medverkande: Per Strömbäck är sakkunnig digitala näringsfrågor, Film- och Tv-branschens Samarbetskommitté (www.ftvs.se)
Arrangör: Lärarnas Riksförbund

100 magnusblixt

Nu har du möjlighet att sitta ner och samtala med en av våra intressanta föreläsare. Kanske har du lyssnat på föreläsning med Magnus och vill prata om det. Eller så har du någon annan fråga du vill tala om. Ta chansen! OBS! Endast sju platser.
 

100 anette

Med hjälp av metaforerna skröna, smink, smoothie och spännande skapelser visar författaren och matematikläraren Anette Jahnke att vi ibland skapar en märklig relation mellan skolans matematik och vår tillvaro utanför klassrummet. Varför är det så svårt att visa på skolmatematikens användbarhet?

100 sl jd  r livet

Välkommen till en eftermiddag med fokus på att utveckla din undervisning inom slöjden! Gerillaslöjd, mångkultur, bedömning och mingel! Programmet ingår i Skolforums ordinarie biljett - köp en sådan och boka plats!
OBS! Programmet pågår till kl 17.00, se "Mer information" för hela programmet.

100 preben tillprogrammet

Furhat Robotics har skapat en platform för social robotik som nu används för att bygga ett unikt pedagogiskt verktyg. Vi tror att detta verktyg ger en mängd fördelar för både normalt utvecklade elever och de med specialla behov. Det kommer vidare även ge avlastning för lärare, och i förlängningen vara med att skapa världens bästa skola i Sverige. Välkommen att träffa Furhat!

Upptäck de digitala genvägarna i fysikundervisningen med NE

Roland Johansson
Måndag 12:00 - 12:20 Forum digitala läromedel
Utbildningen

49Gy

Roland Johansson är fysiklärare på Katedralskolan i Lund och läromedelsförfattare åt NE. Följ med på en digital inspirationsresa in i fysikundervisningen med NE:s digitala läromedel. 

100 gustav fridolin kvadrat

Utbildningsminister Gustav Fridolin

Gustav Fridolin
Måndag 12:00 - 12:50 Östra scenen
Utbildningen, Samtiden, Människan

F349GyForFriSpecSarVuxSfiBibSyvLedStudElev

Hur ser utbildningsminister Gustav Fridolin på några av svensk skolas utmaningar? Vad vill han säga till Sveriges lärare och skolledare? Hur ser han på Skolforums tema Likvärdig med mångfald - en ekvation som måste gå ihop!? Vilka frågor vill du ställa till honom?

100 pict0019 max

Välkommen till en workshop där du tillsammans med andra får skissa på hur innehållet i en läxpolicy kan se ut. Ni tittar också på andra, redan formulerade policies och jämför. Argument för och emot olika sorters läxor diskuteras och ni får en genomgång av aktuell forskning. Målet är att du har med dig ett förslag till  policy hem som kan diskuteras vidare på din skola.

100 stenar

Vi arbetar naturvetenskapligt och systematiskt för att undersöka, identifiera och fascineras av mineral i olika färger och former. Efter denna upplevelse kommer en vanlig sten att bli ett spännande mineral – vi kommer att se stenen med en geologs ögon. Ni träffar en av Vetenskapens hus fantastiska medarbetare.

100 180 jenny lindblom

Sedan 1 juli är det obligatoriskt att använda Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning och läs- och skrivutveckling i årskurs 1 i grundskolan. Bedömningsstöden ska användas för att tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter. Genom materialet kan du även få redan på om en elev kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans och utmaningar.  Men hur gör man rent praktiskt? Vad gör man efter bedömningen? 

100 angelicahedin

Bonnier Educations nya ämnesportaler, Clio Online, gör det möjligt att arbeta med massor av spännande innehåll och lärandemål i praktiken. Med Clio Onlines interaktiva planeringar får du massor av interaktion, inspiration och möjlighet till anpassning av det digitala innehållet.

100 linnea webb kopia

För många barn som inte har det bra är vuxna på förskolan de enda som kan uppmärksamma och slå larm. Brottsoffermyndigheten har tagit fram en handledning som ger förskolepersonal kunskap om barns signaler och förskolans anmälningsskyldighet. Handledningen innehåller också övningar för att rusta barnen att berätta om de blivit utsatta för våld.

100 14355034 1806218132957877 1755847580269700717 n

Likabehandling eller lika behandling? Hur gör man egentligen för att få ett aktivt och hållbart värdegrundsarbete i skolan? Välkommen till ett tvådelat seminarium om normkritik och antirasism i skolmiljö. Under seminariet kommer två projekt att presentera tips och metoder kring hur din skola kan lyckas med sitt värdegrundsuppdrag.

100 bergentz kopia

Nu har du möjlighet att sitta ner och samtala med en av våra intressanta föreläsare. Kanske har du lyssnat på föreläsningen och vill prata om det. Eller så har du någon annan fråga du vill tala om. Ta chansen! OBS! Endast sju platser.
Cecilia Bergentz andra programpunkt/föreläsning kan du läsa om HÄR!

100 magnusblixt

En skola från Tranås presenterar med hjälp av bilder och skisser en utemiljö de upplever ett behov av att utveckla och förändra. Vilka frågor bör vi ställa oss? Vilka mål vill vi uppnå? Med hjälp av Magnus Blixt och Peter Lippman diskuteras olika alternativ. Välkommen att lära och dela med dig av dina tankar!

Hur digitala verktyg kan skapa självständighet för elever som möter större utmaningar i skolvardagen.
Medverkande: Eva Rännar, 1-7-lärare och specialpedagog som undervisar på låg- och mellanstadiet och kapitelförfattare i boken ”Vi får det att funka – framgångsrika exempel på IT i skolan”
Arrangör: Lärarnas Riksförbund

Nu har du möjlighet att testa Makey Makey och koppla ihop analoga material med digital teknik. Ewa-Charlotte Faarinen engagerar studenter på lärarutbildningen i Luleå i matematikdidaktik och teknik. Häng med våra Makers i Makerspace! Hacka, skapa, bygg, programmera, slöjda och pyssla i en miljö där hantverkstraditioner möter digital teknik.  

100 quirk

Transformera skräp till dansande och sjungande robotar. Kom och prova på att med hjälp av kaffemuggar, mjölkkartonger och sugrör bygga och programmera din egen lilla robotorkester. Ni får förprogrammerade robotkit men det är superenkelt att programmera om dem på vår programmeringsstation! Bygg enkelt med sax och tejp, det enda ni behöver är fantasin av ett förskolebarn.

100 58280 david lifmark hogupplost

Vad innebär egentligen lärares samhällsuppdrag – är landets lärare överens? Om inte hur kan diskussioner om detta föras mellan lärare? Hur tar lärarkåren eget ansvar för yrkets legitimitet och samhällets förtroende? Seminariet leds av David Lifmark, fil dr, lärarutbildare och ledamot av Lärarnas yrkesetiska råd.
 

100 carina fast till skolforum foto kristina ekholm

Läsambassadören Anne-Marie Körling samtalar med läraren och forskaren Carina Fast om hur man som lärare på bästa sätt kan engagera hemmet som resurs för att utveckla barns läsinlärning. Hur kan vi tillsammans med hemmet öka barns läslust? Hur kan föräldrar och andra vuxna stimulera barnets intresse för det skrivna språket på ett lekfullt sätt?