Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profile image for Föreningen Ordfront

Föreningen Ordfront Exhibitor

42 Huvudarrangör

Presentation
Föreningen Ordfront www.ordfront.se är en ideell förening som sedan starten 1969 verkar för en bred samhällsdebatt, demokrati och människors lika värde. Ordfront vill bidra till ett samhällsengagemang där omtanke och solidaritet är vägledande. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen ger ut tidskriften Ordfront Magasin www.ordfrontmagasin.se och är huvudman för Mänskliga Rättighetsdagarna www.mrdagarna.se.

Det här gör föreningen Ordfront:

Driver opinion. Vi värnar om asylrätten och kräver säkra vägar in i EU, Ordfront vill stärka hyresrätten och allas rätt till bostad, vi lyfter problematiken kring övervakning i förhållande till den personliga integriteten, vi vill stärka organisationsrätten och civilsamhällets demokratiska utrymme, bidra till en bred och öppen debatt och yttrandefrihet men utan hat och hot. Ordfront deltar i civilsamhällets granskning av den svenska statens efterlevnad av de mänskliga rättigheterna. Vi är även engagerade i nätverket Schyssta pensioner som kräver ökad kontroll av AP-fondernas investeringar så att våra pensionspengar inte kränker människors rättigheter eller bidrar till klimatförsämringarna www.schysstapensioner.se.

Sedan 2013 har Ordfront lyft situationen i Ryssland vad gäller bristande demokrati och respekt för mänskliga rättigheter och har särskilt uppmärksammat kulturarbetares och demokratiaktivisters situation. Vi följer utvecklingen i och med angreppskriget mot Ukraina och den ökande repressionen inne i Ryssland.

Ordfront arrangerar seminarier, kurser och samtal om mänskliga rättighets- och demokratifrågor samt erbjuder skräddarsydda utbildningar om demokrati och mänskliga rättigheter till bland annat till folkhögskolor och organisationer.

Föreningen Ordfront är delägare i Ordfront förlag, som ger ut samhällsdebatt, historia, kulturhistoria, samt handböcker i skrivandets hantverk, demokrati och folkbildning – och förstås högkvalitativ skönlitteratur.
Typ

Fredstorget

Sessions

06. Övervakad och osäker/Integriteten som försvann

Thursday November 17, 2022 10:30 - 11:30 Bryggaren

13. När kriget tar slut

Thursday November 17, 2022 13:00 - 14:00 Kongresshallen

36. Det påstådda hotet från människor i flykt

Thursday November 17, 2022 16:00 - 17:00 Club 700

58. Är det en mänsklig rättighet att bränna koranen?

Friday November 18, 2022 10:30 - 11:30 Kongresshallen

80. FN:s roll i en föränderlig värld

Friday November 18, 2022 14:30 - 15:30 Kongresshallen

Contact information

Phone

09-12 15 00 50

Address

Karlbergsvägen 66a

102 35 Stockholm

Stockholm

Sweden

Representatives

Profile image for Anna Wigenmark

Anna Wigenmark LecturerExhibitor

Föreningen Ordfront

Profile image for Natalia Cardenas

Natalia Cardenas Exhibitor

Föreningen Ordfront

Profile image for Pernilla Dure

Pernilla Dure Exhibitor

Föreningen Ordfront