Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för 58. Är det en mänsklig rättighet att bränna koranen?

58. Är det en mänsklig rättighet att bränna koranen? Har passerat

Fredag 18 november 2022 10:30 - 11:30 Kongresshallen

Utställare: Föreningen Ordfront

Föreläsare: Mattias Gardell
Moderator: Anna Wigenmark

Under våren och fram till valet den 11 september har den dansk-svenske högerextremisten Rasmus Paludan sökt och fått demonstrationstillstånd för att sprida propaganda för sitt parti Stram Kurs. Partiet förespråkar etnisk rensning av ”icke-västliga” personer och islam och muslimer pekas ut som det stora hotet mot målet att skapa ett etniskt homogent land. Under demonstrationerna bränner Paludan koranen, något som skapade upplopp i flera städer i Sverige under våren. Mycket har sedan dess hänt, skrivits och talats om de som deltog i upploppen och stenkastningen mot polisen. Hårda straff har utdömts, förslag på utvidgning av utvisningsbeslut har krävts liksom omhändertagande av barn till föräldrar som deltog i protesterna och stenkastningen. Efter upploppen under Ramadan har Paludans efterföljande demonstrationer inte rönt lika mycket uppmärksamhet – och de han använder sin demonstrationsrätt emot – icke-västliga personer – har inte låtit sig provoceras. Parallellt har Paludans rätt att sprida sitt budskap kostat samhället miljoner. Men var går gränsen mellan yttrandefrihet och hatspråk – varför har inte Paludans öppet rasistiska yttranden kunnat stoppas med hänvisning till hets mot folkgrupp, knappt ens med stöd av ordningslagen för att förhindra våld. I vissa länder är just koranbränning förbjudet, bland annat i Danmark, men då faller förbudet inom ramen för blasfemilagarna, inte hatlagstiftningen. Hur ska en se på Paludans budskap, rätt till yttrandefrihet och demonstrationsfrihet för att sprida det? Är det handlingar och yttranden som måste tålas i ett demokratiskt samhälle? Eller är det hat som inte bör få spridas?

Arrangör(er)

Mänskliga Rättighetsdagarna, Föreningen Ordfront

Programpunkt/Miniseminarium

Programpunkt (60 minuter)

Språk

Svenska

Ämnestagg

Religion
Rättssäkerhet

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Föreläsare

Mattias Gardell Föreläsare

Mattias Gardell är en svensk religionshistoriker. Han är den nuvarande innehavaren av Nathan Söderbloms professur i jämförande religionsvetenskap vid Uppsala universitet och vetenskaplig ledare för Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet. Mattias Gardell är också den förste mottagaren av Jan Myrdals stora pris – Leninpriset 2009.

Gardell har i skilda empiriska fält undersökt spänningsfältet religion, politik, våld och rasism. Gardells forskningsintressen inkluderar radikalnationalism, islamofobi, vitmaktkultur, tortyrhistoria, politiskt våld, hatbrott, ensamagerande politiskt motiverade våldsbrottslingar, politisk islam, vit nostalgi, esoterisk fascism och rasismhistoria.

Anna Wigenmark Moderator

Människorättsjurist och Generalsekreterare Ordfront.