Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för 80. FN:s roll i en föränderlig värld

80. FN:s roll i en föränderlig värld Har passerat

Fredag 18 november 2022 14:30 - 15:30 Kongresshallen

Utställare: Föreningen Ordfront

Föreläsare: Cecilia Ruthström-Ruin, Hans Corell, Måns Molander
Moderator: Anna Wigenmark

FN:s viktigaste roll är att förebygga krig och konflikter, främja fred men även att verka för universella mänskliga rättigheter. Samtidigt är FN, en internationell organisation, inte bättre än sina medlemsstater. Hur starkt kan FN då stå sig när allt fler medlemsstater utvecklas mot autokratier och ifrågasätter grundläggande mänskliga rättigheter? Vad gör det med granskningen av hur stater lever upp till sina åtaganden på MR-området? Och vad gör det med FN:s trovärdighet när en stat med vetorätt i Säkerhetsrådet startar ett aggressionskrig – i strid med FN-stadgan, och därmed förhindrar ett ingripande från FN. 

Diskussioner förs och har förts om behovet av att förändra, demokratisera, FN - kanske ge Generalförsamlingen möjlighet att agera bredare, förändra vetorätten osv.  Sedan länge pågår en reformering av granskningsprocesserna och Högkommissarien har blivit mer fri i sitt agerande än tidigare. Så möjligen även Generalsekreteraren.  Är det en utveckling som krävs och önskas – hur ska den i så fall förverkligas? Vilken relevans kommer FN kommer att ha i framtiden?

Arrangör(er)

Mänskliga Rättighetsdagarna och Ordfront

Programpunkt/Miniseminarium

Programpunkt (60 minuter)

Vilken primär målgrupp riktar sig programförslaget till?

Civilsamhälle

Språk

Svenska

Ämnestagg

Fred och konflikt

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Föreläsare

Cecilia Ruthström-Ruin Föreläsare

Hans Corell Föreläsare

Måns Molander Föreläsare

Profilbild för Anna Wigenmark

Anna Wigenmark ModeratorUtställare

Föreningen Ordfront