100

Oscar Berg Föreläsare

Föreläsare för

Solutions 1 - Speed talk: Framgångsmetod - 6 principer för att utforma den ultimata digitala arbetsplatsen

Torsdag 13:30 - 14:00 K16

Oscar Berg driver den digitala innovationsbyrån Unicorn Titans och vägleder företag och organisationer i deras digitala transformation. I denna föreläsning berättar Oscar om vilka trender och nya beteenden som kommer och hur man skapar en digital arbetsplats som i samklang med organisationskultur och fysisk arbetsmiljö lyfter medarbetarna.

Workshop leader för

Solutions Breakout 2: Ta fram er digitala medarbetarupplevelse - kom och spela med oss

Torsdag 14:35 - 15:15 K11

Oscar Berg driver den digitala innovationsbyrån Unicorn Titans och vägleder företag och organisationer i deras digitala transformation. I denna föreläsning berättar Oscar om vilka trender och nya beteenden som kommer och hur man skapar en digital arbetsplats som i samklang med organisationskultur och fysisk arbetsmiljö lyfter medarbetarna.