Huvudbild för WorkSpace Sweden
Profilbild för Solutions Breakout 2: Ta fram er digitala medarbetarupplevelse - kom och spela med oss

Solutions Breakout 2: Ta fram er digitala medarbetarupplevelse - kom och spela med oss Har passerat

Torsdag 11 april 2019 14:35 - 15:15 K11

Workshop leader: Oscar Berg

Spår: Solutions

Den digitala arbetsplatsen har förstås en stor påverkan på medarbetarupplevelsen och påverkan ökar i takt med ökad digitalisering. Precis som kundresor används som verktyg för att förbättra kundupplevelser kan medarbetarresor användas för att förbättra medarbetarupplevelsen.

Unicorn Titans har tagit fram ett brädspel som gör det möjligt för alla intressenter att delta i arbetet med att förbättra den digitala medarbetarupplevelsen inom olika områden, till exempel onboarding av nya medarbetare, projektarbete eller möten och workshops. Brädspelet gör det möjligt för deltagarna att tillsammans:

•    Identifiera behov och problem på ett enkelt, strukturerat och kul sätt
•    Se hur relevanta trender, drivkrafter och utmaningar påverkar och vilka lösningar som krävs

Det går sedan att ta vidare spelets resultat direkt in i förbättringsarbetet.

Föreläsare

Profilbild för Oscar Berg

Oscar Berg Workshop leader

Oscar Berg driver den digitala innovationsbyrån Unicorn Titans och vägleder företag och organisationer i deras digitala transformation. I denna föreläsning berättar Oscar om vilka trender och nya beteenden som kommer och hur man skapar en digital arbetsplats som i samklang med organisationskultur och fysisk arbetsmiljö lyfter medarbetarna.