Huvudbild för WorkSpace Sweden
Profilbild för Solutions 1 - Speed talk: Framgångsmetod - 6 principer för att utforma den ultimata digitala arbetsplatsen

Solutions 1 - Speed talk: Framgångsmetod - 6 principer för att utforma den ultimata digitala arbetsplatsen Har passerat

Torsdag 11 april 2019 13:30 - 14:00 K16

Föreläsare: Oscar Berg

Spår: Solutions

Hur utformar man en digital arbetsplats som i samklang med organisationskultur och fysisk arbetsmiljö möjliggör nya arbetssätt och skapar bästa möjliga medarbetarupplevelse?

Medarbetarupplevelsen (Employee Experience) blir allt viktigare. Såväl för att rekrytera och behålla rätt medarbetare som för hur organisationens produktivitet, snabbrörlighet och innovationsförmåga utvecklas. Denna bestäms främst av rådande organisationskultur och hur den digitala och fysiska arbetsmiljön ser ut och stödjer medarbetarna. Oscar berättar om vilka trender och nya beteenden som kommer och vilka sex principer man behöver följa för att skapa en digital arbetsplats som i samklang med organisationskultur och fysisk arbetsmiljö lyfter medarbetarna.

Föreläsare

Profilbild för Oscar Berg

Oscar Berg Föreläsare

Oscar Berg driver den digitala innovationsbyrån Unicorn Titans och vägleder företag och organisationer i deras digitala transformation. I denna föreläsning berättar Oscar om vilka trender och nya beteenden som kommer och hur man skapar en digital arbetsplats som i samklang med organisationskultur och fysisk arbetsmiljö lyfter medarbetarna.