Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

46. Rätten till den förebyggande cancervården Har passerat

Fredag 16 november 2018 09:00 - 10:00 T4

Föreläsare: Lena Sharp, Roger Henriksson

Regionalt cancercentrum Stockholm - Gotland har varit lyckosamma i arbetet med att nå ut till de människor som vanligtvis inte nås av den förebyggande cancervården. Detta genom att rekrytera volontärer i det lokala föreningslivet, i religiösa församlingar eller i andra lokala nätverk. Framgången ligger i att använda sig av flerspråkighet och lokalkännedom och att utveckla dialogen så att fler ges möjlighet att förstå hur den förebyggande cancervården fungerar och hur den kan rädda liv.

Arrangör(er)

Regionalt Cancercentrum (RCC) Stockholm – Gotland

Taggar

Den egna kroppen, Agenda 2030, Folkhälsa, Metod och verktyg, Mänskliga rättigheter, Ojämlikhet

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Forskare, Tjänstepersoner vid landsting/region, Förtroendevalda, Intresserad allmänhet, Media

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Lena Sharp Föreläsare

RCC Stockholm Gotland

Specialistsjuksköterska, verksamhetsutvecklare, Tillförordnad chef Regionalt cancercentrum Stockholm - Gotland,

Roger Henriksson Föreläsare

RCC Stockholm Gotland

Professor, avgående chef Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland.