Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

46. Rätten till den förebyggande cancervården Passed

Friday November 16, 2018 09:00 - 10:00 T4

Lecturers: Lena Sharp, Roger Henriksson

Regionalt cancercentrum Stockholm - Gotland har varit lyckosamma i arbetet med att nå ut till de människor som vanligtvis inte nås av den förebyggande cancervården. Detta genom att rekrytera volontärer i det lokala föreningslivet, i religiösa församlingar eller i andra lokala nätverk. Framgången ligger i att använda sig av flerspråkighet och lokalkännedom och att utveckla dialogen så att fler ges möjlighet att förstå hur den förebyggande cancervården fungerar och hur den kan rädda liv.

Organizer

Regionalt Cancercentrum (RCC) Stockholm – Gotland

Tags

Den egna kroppen
Agenda 2030
Folkhälsa
Metod och verktyg
Mänskliga rättigheter
Ojämlikhet

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Forskare
Tjänstepersoner vid landsting/region
Förtroendevalda
Intresserad allmänhet
Media

Language

Svenska

Sign language interpretation

Nej/No

Lecturers

Lena Sharp Lecturer

RCC Stockholm Gotland

Specialistsjuksköterska, verksamhetsutvecklare, Tillförordnad chef Regionalt cancercentrum Stockholm - Gotland,

Roger Henriksson Lecturer

RCC Stockholm Gotland

Professor, avgående chef Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland.