Banner
100 frida svensson

Ett inkluderande arbetssätt i mötet med nyanlända elever – Hur funkar det?

Måndag 31 oktober 2016 09:00 - 09:50 T1

Föreläsare: Camilla Jönsson, Frida Svensson

Kategori: Utbildningen, Samtiden

Elevens drömmar, kunskaper och erfarenheter är ofta dolda för oss när vi inte kan kommunicera med eleven. Hur kan man genom ett öppet och inkluderande förhållningssätt arbeta effektivt och se alla elever som en resurs i klassrummet?

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
For Förskola
Fri Fritidshem
Vux Vuxenutbildning
Sfi Sfi
Led Skolledare/rektor
Stud Lärar- och SYV-student
Programform

Föreläsning

Föreläsare

100 camilla j nsson

Camilla Jönsson Föreläsare

Förstelärare

Camilla arbetar som förstelärare på Ungdomscentrum i Hässleholm, där det största programmet är språkintroduktion. Camilla möter dagligen elever med blandad skolbakgrund och språk och lyckas i sin undervisning inkludera alla elever.

100 frida svensson

Frida Svensson Föreläsare

Frida arbetar som förstelärare och specialpedagog på Ungdomscentrum i Hässleholm, där det största programmet är språkintroduktion. Frida har under åren arbetat i nära samarbete med studiehandledare och sett styrkan i detta arbetssätt.