Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för Ickevåld som konstruktiv samhällskraft

Ickevåld som konstruktiv samhällskraft Har passerat

Torsdag 17 november 2022 14:30 - 15:00 Globala scenen

Utställare: Studieförbundet Bilda

Moderator: Niclas Persson
Paneldeltagare: Anna Ardin, KG Hammar

Allt fler röster talar om våld som befogat och nödvändigt för att lösa olika samhällsproblem. Det blir allt svårare att få gehör för ickevåldsliga alternativ och tanken att våld inte är vägen till ett mer fredligt, tryggt och medmänskligt samhälle. Men hur ser egentligen ickevåldets konkreta lösningar ut?

Arrangör(er)

Kristna Fredsrörelsen, Studieförbundet Bilda

Programpunkt/Miniseminarium

Miniseminarium (25 minuter)

Vilken primär målgrupp riktar sig programförslaget till?

Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Ämnestagg

Fred och konflikt

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Föreläsare

Niclas Persson Moderator

statsvetare, kommunsekreterare

Anna Ardin Paneldeltagare

författare, diakon, doktorand, Centrum för civilsamhällesforskning

KG Hammar Paneldeltagare

fredsaktivist, teolog, tidigare ärkebiskop Svenska kyrkan