Huvudbild för Kunskapsveckan
Profilbild för Samhällsplanering och hållbar utveckling

Samhällsplanering och hållbar utveckling Har passerat

Onsdag 3 november 2021 10:50 - 11:20 SO

Föreläsare: Örjan Pettersson
Moderatorer: Gregory Neely, Sara Franke-Wikberg

Spår: SO

Dagens samhällsplanering handlar i hög grad om att styra utvecklingen i en hållbar riktning, t ex utifrån Agenda 2030. Det gäller alltifrån planeringen av nya bostadsområden och förtätning av befintliga stadsdelar till att få människor att välja mer hållbara färdmedel och nyttja naturresurser utan att försämra miljön. Viktigt är också att planer och projekt kommuniceras med allmänheten och att medborgarna uppmuntras att delta. Skolan kan därmed bidra genom att visa eleverna på vad som planeras i den egna närmiljön och hur medborgare kan engagera sig i planeringsprocessen.

Föreläsare

Profilbild för Örjan Pettersson

Örjan Pettersson Föreläsare

Örjan Petterson är lektor i kulturgeografi och arbetar som studierektor vid institutionen för geografi. Han undervisar framför allt på samhällsplanerarprogrammet, men deltar även i utbildningen av ämneslärare i geografi. 

Profilbild för Gregory Neely

Gregory Neely Moderator

Profilbild för Sara Franke-Wikberg

Sara Franke-Wikberg ModeratorArrangör

Administratör