Profilbild för Örjan Pettersson

Örjan Pettersson Föreläsare

Föreläsare för

Samhällsplanering och hållbar utveckling

Onsdag 3 november 2021 10:50 - 11:20 SO

Örjan Petterson är lektor i kulturgeografi och arbetar som studierektor vid institutionen för geografi. Han undervisar framför allt på samhällsplanerarprogrammet, men deltar även i utbildningen av ämneslärare i geografi.