Huvudbild för Kunskapsveckan
Profilbild för Kunskapande och verksamhetsutveckling i samverkan — tillgänglig lärmiljö för alla elever

Kunskapande och verksamhetsutveckling i samverkan — tillgänglig lärmiljö för alla elever Har passerat

Tisdag 2 november 2021 14:40 - 15:10 Forskning & skolutveckling

Föreläsare: Alf Nilsson, Kim Wickman
Moderatorer: Gerd Pettersson, Gregory Neely, Sara Franke-Wikberg

Spår: Forskning & skolutv, ULF – forskning och skolutveckling

Vilka möjligheter och förutsättningar har skolan att fånga upp elever som har svårt att tillgodogöra sig eller fullfölja sin utbildning? Föreläsningen ger inblick i ett pågående samverkansprojekt mellan skola och akademi inom ramen för regeringsuppdraget Utbildning, Lärande, Forskning (ULF).

Föreläsare

Profilbild för Alf Nilsson

Alf Nilsson Föreläsare

Rektor

Rektor för Linblomman skola och Linneaskolan (F-9), Umeå kommun.
Alf har mer än 20 års erfarenhet som rektor och har startat studiegårdsverksamhet och flexteam på flera skolor både högstadieskolor och gymnasieskolor

Profilbild för Kim Wickman

Kim Wickman Föreläsare

Kim Wickman, docent vid Pedagogiska institutionen är forskningsledare för ULF-projektet och leder även det specialpedagogiska forskningsrådet vid Umeå universitet. Rådets uppgift är att utgöra en länk mellan olika institutioner. Forskningsrådet ska även planera och löpande genomföra en gemensam seminarieserie samt utveckla kurser på forskarnivå och verka för kunskapsutbyte mellan skolan och akademin.  

Gerd Pettersson Moderator

Profilbild för Gregory Neely

Gregory Neely Moderator

Profilbild för Sara Franke-Wikberg

Sara Franke-Wikberg ModeratorArrangör

Administratör