Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profilbild för En rättsstat på glid: Att göra barn utvisningsbara

En rättsstat på glid: Att göra barn utvisningsbara

Måndag 6 december 2021 14:00 - 14:30 Lilla scenen

Föreläsare: Birgitta Göransson, Ingrid Eckerman, Karin Fridell Anter, Solveig Freudenthal

Boken ”Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015-2021” ges ut av Migra förlag i samarbete med Stöttepelaren. Finansiärer är Arena Idé/Atlas förlag, Etikkommissionen i Sverige, CSA och privata donatorer. 

Vi redaktörer är sex av de hundratusentals som mött och hjälpt flyktingarna sedan 2015. Vi vill i boken förmedla våra egna, våra flyktingvänners och våra ”kollegors” erfarenheter, tillsammans med fakta och analyser byggda på forskning och offentlig statistik. 

I detta seminarium vill vi koncentrera oss på barnens och ungdomarnas situation. Vi beskriver hur Migrationsverket aktivt verkar för att göra flyktingarna utvisningsbara, genom tolkningar av lagar och regler, genom att kräva orimliga bevis, genom att göra rättsvidriga åldersuppskrivningar, genom att inte ta till sig relevant information och forskning. 

Texterna i den här boken visar vad som har skett sedan 2015: 

  • En förskräckande rättsosäkerhet i själva asylprocessen i alla instanser, dvs. Migrationsverket, migrationsdomstolarna och migrationsöverdomstolen. 
  • Återtraumatisering av ensamkommande barn och ungdomar genom flyttningar, förlängd asylprocess och avslag. 
  • Systematiska brott mot konventionen om mänskliga rättigheter liksom mot barnkonventionen.

Vi planerar seminariet som en dialog mellan föreläsarna och några av de asylsökande, t.ex. f.d. ensamkommande ungdomar och utvisningshotade "familjebarn". 

I monter H:62 säljer vi temanumret Ordfront Magasin nr 3, boken Den onödiga flyktingkrisen och andra böcker. 

Se också hemsidorna www.onodigaflyktingkrisen.se och www.stottepelaren.se

Arrangör(er)

Projektet ”Den onödiga flyktingkrisen” i samarbete med Stöttepelaren och med stöd av Arena Idé, CSA och Etikkommissionen i Sverige

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Forskare, Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Förtroendevalda, Media

Språk

Svenska

Ämnestaggar

Barn och unga, Diskriminering

Föreläsare

Profilbild för Birgitta Göransson

Birgitta Göransson Föreläsare

Den onödiga flyktingkrisen, Skyddsvärnet i Göteborg

Bedrivit traumapsykoterapi med ensamkommande ungdomar vid Skyddsvärnet i Göteborg. Hört deras historier och vet att många har allvarliga asylskäl. Ingår i redaktionskommittén för boken "Den onödiga flyktingkrisen - rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015-2021".

Profilbild för Ingrid Eckerman

Ingrid Eckerman FöreläsareUtställare

Stöttepelaren - stödförening för ensamkommande barn och ungdomar

Grundare av nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan! Som läkare satt sig in i skandalen med de medicinska åldersbedömningarna. Redaktör för boken "Den onödiga flyktingkrisen - rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015-2021".

Profilbild för Karin Fridell Anter

Karin Fridell Anter FöreläsareUtställare

Stöttepelaren - stödförening för ensamkommande barn och ungdomar

Som god man för ensamkommande barn och ordförande för stödföreningen Stöttepelaren känt inpå bara huden hur samhället sviker dem som hon ser som sina barnbarn. Redaktör för boken "Den onödiga flyktingkrisen - rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015-2021".

Profilbild för Solveig Freudenthal

Solveig Freudenthal Föreläsare

Den onödiga flyktingkrisen, Etikkommissionen i Sverige

Som aktiv inom Etikkommissionen mött svårt funktionshindrade barn som utvisats till en osäker tillvaro i fattiga länder. Ingår i redaktionskommittén för boken "Den onödiga flyktingkrisen - rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015-2021".