Solveig Freudenthal Föreläsare

Etikkommissionen i Sverige, projekt Den onödiga flyktingkrisen

Föreläsare för

En rättsstat på glid: Att göra barn utvisningsbara

Måndag 14:00 - 14:30 Lilla scenen

Som aktiv inom Etikkommissionen mött svårt funktionshindrade barn som utvisats till en osäker tillvaro i fattiga länder.