Karin Fridell Anter Föreläsare

Stöttepelaren - stödförening för ensamkommande barn och ungdomar, projektet Den onödiga flyktingkrisen

Föreläsare för

En rättsstat på glid: Att göra barn utvisningsbara

Måndag 14:00 - 14:30 Lilla scenen

Som god man för ensamkommande barn och ordförande för stödföreningen Stöttepelaren känt inpå bara huden hur samhället sviker dem som hon ser som sina barnbarn.