Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profilbild för Barnets rättigheter och möjligheter till inflytande

Barnets rättigheter och möjligheter till inflytande Har passerat

Tisdag 7 december 2021 12:30 - 13:30 G4

Moderator: Peter Ekman
Paneldeltagare: Thomas Jonsland, Ulrika Kvarnström

1 januari 2020 blev barnkonventionen och del av svensk lagstiftning. Ansvaret för att säkra barnets rättigheter blev därmed tydligt kopplat till informationen och organisationer. Svenska kyrkan arbetar aktivt med barnets rättigheter och har under åren vidtagit och rad åtgärder för att stärka barnet. År 2000 fick 16 åringar rösta i kyrkovalet. 2012 togs beslut att barnkonsekvensanalys ska införas vid alla beslut.

Erfarenheterna av dessa förändringar visar på både möjligheter och svårigheter. När det gäller barnkonsekvensanalysen blir efterlevnaden av barnets rättigheter i hög grad beroende bildigheters och organisationers förmåga att planera, organisera och företräda barnperspektivet. I vilken utsträckning tar vi oss tid att lyssna på barnets röst? Vilka barn hamnar utanför? Vilka perspektiv tillåts blir synliga? Vilka barn blir, trots de goda intentionerna?

Att integrera barnets perspektiv inom ett verksamhetsfält behöver att vi också kan förändra synen på oss själva som skyldighetsbärare. Hur långt är jag beredd att förändra mitt eget sätt att arbeta, förhållningssätt och bemötande? Svenska kyrkan med sina drygt 22 000 anställda och 40 000 förtroendevalda har under 2000-talet samlat och unik erfarenhet av att arbeta med barnets rättigheter.

Gäster: Peter Ekman (Svenska kyrkan), Ulrika Kvarnström (Polisen) och Thomas Jonsland (Socialstyrelsen) samtalar om hur ett  barnperspektiv kan integreras i organisation och arbetssätt. Seminariet vill också peka på balansen mellan det som rör arbetsorganisation/arbetssätt (kanske omställning) och ambitionen att stärka barnets delaktighet. 

Målgrupp : För dig som arbetar med barnets rättigheter i en organisation eller bild där barnets perspektiv ska vara en identifierbar del i organisering och arbetssätt.   

Arrangör(er)

Svenska kyrkan

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid region, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Förtroendevalda, Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Ämnestaggar

Barn och unga

Föreläsare

Peter Ekman Moderator

Arbetar som handläggare för barnrättsfrågor på Svenska kyrkans nationella kyrkokansli. Här är han ansvarig för att utveckla arbetet med barnkonsekvensanalys.
Peter har tidigare arbetat med integrationsfrågor i Landskrona, samt med barn- och ungdomsfrågor vid Uppsala stiftskansli.
Peter är utbildad teolog med inriktning på beteendevetenskap och har lång erfarenhet av organisationers arbete med barnrätt, barns medverkan och arbete som omfattar barn och unga.

Thomas Jonsland Paneldeltagare

Socialstyrelsen

Arbetar idag, sedan 2015, som utredare på Socialstyrelsen, på Avdelningen för kunskapsstyrning socialtjänst. Har varit projektledare och skribent för kunskapsstöden Bedöma barns mognad för delaktighet och Att
samtala med barn.

Arbetade tjugo år på Bris; drygt tio år som volontär, knappt tio år som anställd. Har på Bris haft varierande arbetsuppgifter - handledare, samordnare, utbildare, projektledare, utredare, webbredaktör, föreläsare, medierepresentant, sakkunnig etc.
Initierade och var projektledare för utvecklingen av
Bris-chatten 2007–2012.

Var 2007 - 2014 projektledare för EU-projektet Safer
internet, som drivs i Sverige av Statens medieråd i
samarbete med Bris.
Har både som föreläsare, medierepresentant,
rapportförfattare och omvärldsbevakare agerat
sakkunnig i ämnet Unga och internet

Ulrika Kvarnström Paneldeltagare

Polismyndigheten

Verksamhetsutvecklare - barnrättsstrateg, Polismyndigheten Totalt arbetar
drygt 34 000 personer i polisens organisation. Ulrika har tidigare arbetat som projektledare, coach och miljösamordnare.