Thomas Jonsland Paneldeltagare

Socialstyrelsen

Paneldeltagare för

Barnets rättigheter och möjligheter till inflytande

Tisdag 7 december 2021 12:30 - 13:30 G4

Arbetar idag, sedan 2015, som utredare på Socialstyrelsen, på Avdelningen för kunskapsstyrning socialtjänst. Har varit projektledare och skribent för kunskapsstöden Bedöma barns mognad för delaktighet och Att
samtala med barn.

Arbetade tjugo år på Bris; drygt tio år som volontär, knappt tio år som anställd. Har på Bris haft varierande arbetsuppgifter - handledare, samordnare, utbildare, projektledare, utredare, webbredaktör, föreläsare, medierepresentant, sakkunnig etc.
Initierade och var projektledare för utvecklingen av
Bris-chatten 2007–2012.

Var 2007 - 2014 projektledare för EU-projektet Safer
internet, som drivs i Sverige av Statens medieråd i
samarbete med Bris.
Har både som föreläsare, medierepresentant,
rapportförfattare och omvärldsbevakare agerat
sakkunnig i ämnet Unga och internet