Ulrika Kvarnström Paneldeltagare

Polismyndigheten

Paneldeltagare för

Barnets rättigheter och möjligheter till inflytande

Tisdag 7 december 2021 12:30 - 13:30 G4

Verksamhetsutvecklare - barnrättsstrateg, Polismyndigheten Totalt arbetar
drygt 34 000 personer i polisens organisation. Ulrika har tidigare arbetat som projektledare, coach och miljösamordnare.