Huvudbild för Vitalis 2021

Så skapas nyttor i olika delar av vård och omsorg

Föreläsare: Emma Hultén, Erica Spång, Keng-Ling Wallin, Pernilla Jacobsson, Rikard Lövström, Viktoria Johansson

Spår: Förutsättningar för ändamålsenlig dokumentation!

Socialstyrelsens verktyg för ändamålsenlig dokumentation kan användas och skapa nytta i flera olika delar av vård och omsorg där information behöver återanvändas av flera olika aktörer. Här visas exempel från cancervården, hjärtsviktsprocessen, socialtjänsten, läkemedelsområdet och från arbetet med uppmärksamhetsinformation och med kodsystemet för ordinationsorsak.

Språk

Svenska

Ämne

Informatik/semantik

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Personcentrering, Dokumentation, Information/myndighet

Föreläsare

Emma Hultén Föreläsare

Erica Spång Föreläsare

Keng-Ling Wallin Föreläsare

Pernilla Jacobsson Föreläsare

Rikard Lövström Föreläsare

Viktoria Johansson Föreläsare