Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Så skapas nyttor i olika delar av vård och omsorg

Så skapas nyttor i olika delar av vård och omsorg Har passerat

Onsdag 19 maj 2021 09:40 - 10:10 3. Live

Föreläsare: Emma Hultén, Keng-Ling Wallin, Ola Grönnesby, Rikard Lövström, Victoria Johansson

Spår: Förutsättningar för ändamålsenlig dokumentation!

Socialstyrelsens verktyg för ändamålsenlig dokumentation kan användas och skapa nytta i flera olika delar av vård och omsorg där information behöver återanvändas av flera olika aktörer. Här visas exempel från cancervården, hjärtsviktsprocessen, socialtjänsten, läkemedelsområdet och från arbetet med uppmärksamhetsinformation och med kodsystemet för ordinationsorsak.


Detta är del 3 av 4. Nästa del är: Nationella informationsmängder - tekniska format

Föregående del är:  Nationella informationsmängder - tekniska format

Språk

Svenska

Ämne

Informatics/semantics

Föreläsningssyfte

Tools for implementation

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Patient centration
Documentation,
Government information

Föreläsare

Profilbild för Emma Hultén

Emma Hultén Föreläsare

Hälsoinformatiker
Socialstyrelsen

Emma Hultén, leg. apotekare, anställd som hälsoinformatiker på Socialstyrelsen sedan 2018.
På Socialstyrelsen arbetar jag huvudsakligen med Nationell källa för ordinationsorsak och med förvaltning av den svenska versionen av det internationella kliniska begreppssystemet Snomed CT.
Tidigare erfarenhet innefattar arbete på apotek och inom Stockholms läns landsting, bl.a. som informatör på läkemedelskommittén och förvaltning av kunskaps- och beslutsstöd om läkemedel.

Profilbild för Keng-Ling Wallin

Keng-Ling Wallin Föreläsare

Hälsoinformatiker
Socialstyrelsen

På Socialstyrelsen arbetar jag med förvaltning och användarstöd för den kliniska terminologin Snomed CT, och mer specifikt med standardisering av dokumentation huvudsakligen inom området patologi och även i andra specialiteter i cancervården.
Tidigare har jag forskat om cancerepidemiologi och om biologiska faktorer som ligger bakom cancerutveckling. Förutom cancerforskning har jag arbetat med kvalitetssäkring inom medicinsk diagnostik. Nu vill jag medverka till, utveckla och implementera strukturerad, enhetlig och entydig vårddokumentation för primär och sekundär användning av vårddata.

Ola Grönnesby Föreläsare

E-hälsostrateg
Socialstyrelsen

Arbetar främst nationella informationsstrukturen med inriktning socialtjänst.

Profilbild för Rikard Lövström

Rikard Lövström Föreläsare

Profilbild för Victoria Johansson

Victoria Johansson Föreläsare

Hälsoinformatiker
Socialstyrelsen

Arbetar sedan 2017 på enheten Informationsstruktur och e-hälsa på Socialstyrelsen.