Header image for Vitalis 2021
Profile image for Så skapas nyttor i olika delar av vård och omsorg

Så skapas nyttor i olika delar av vård och omsorg Passed

Wednesday May 19, 2021 09:40 - 10:10 3. Live

Lecturers: Emma Hultén, Keng-Ling Wallin, Ola Grönnesby, Rikard Lövström, Victoria Johansson

Track: Förutsättningar för ändamålsenlig dokumentation!

Socialstyrelsens verktyg för ändamålsenlig dokumentation kan användas och skapa nytta i flera olika delar av vård och omsorg där information behöver återanvändas av flera olika aktörer. Här visas exempel från cancervården, hjärtsviktsprocessen, socialtjänsten, läkemedelsområdet och från arbetet med uppmärksamhetsinformation och med kodsystemet för ordinationsorsak.


Detta är del 3 av 4. Nästa del är: Nationella informationsmängder - tekniska format

Föregående del är:  Nationella informationsmängder - tekniska format

Language

Svenska

Topic

Informatik/semantik

Objective of lecture

Verktyg för implementering

Level of knowledge

Fördjupning

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Personcentrering
Dokumentation
Information/myndighet

Lecturers

Profile image for Emma Hultén

Emma Hultén Lecturer

Hälsoinformatiker
Socialstyrelsen

Emma Hultén, leg. apotekare, anställd som hälsoinformatiker på Socialstyrelsen sedan 2018.
På Socialstyrelsen arbetar jag huvudsakligen med Nationell källa för ordinationsorsak och med förvaltning av den svenska versionen av det internationella kliniska begreppssystemet Snomed CT.
Tidigare erfarenhet innefattar arbete på apotek och inom Stockholms läns landsting, bl.a. som informatör på läkemedelskommittén och förvaltning av kunskaps- och beslutsstöd om läkemedel.

Profile image for Keng-Ling Wallin

Keng-Ling Wallin Lecturer

Hälsoinformatiker
Socialstyrelsen

På Socialstyrelsen arbetar jag med förvaltning och användarstöd för den kliniska terminologin Snomed CT, och mer specifikt med standardisering av dokumentation huvudsakligen inom området patologi och även i andra specialiteter i cancervården.
Tidigare har jag forskat om cancerepidemiologi och om biologiska faktorer som ligger bakom cancerutveckling. Förutom cancerforskning har jag arbetat med kvalitetssäkring inom medicinsk diagnostik. Nu vill jag medverka till, utveckla och implementera strukturerad, enhetlig och entydig vårddokumentation för primär och sekundär användning av vårddata.

Ola Grönnesby Lecturer

E-hälsostrateg
Socialstyrelsen

Arbetar främst nationella informationsstrukturen med inriktning socialtjänst.

Profile image for Victoria Johansson

Victoria Johansson Lecturer

Hälsoinformatiker
Socialstyrelsen

Arbetar sedan 2017 på enheten Informationsstruktur och e-hälsa på Socialstyrelsen.