Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Virtuella kliniska prövningar

Virtuella kliniska prövningar Har passerat

Onsdag 19 maj 2021 11:00 - 12:00 2. Live

Moderator: Anette Falkenroth
Paneldeltagare: Anna Lefevre Skjöldebrand, Gunilla Andrew-Nielsen, Jakob Tellgren, Lars Hammarström, Maria Montefusco, Mathias Ekman, Maziar Mohaddes Ardebili

Kliniska prövningar driver utvecklingen av ny diagnostik och nya behandlingsmetoder vilka kan leda till bibehållen eller ökad hälsa för patienter. De innebär också en kompetensuppbyggnad för svensk vård och omsorg. Idag kan dock uppemot 70% av potentiella patienter inte delta i kliniska prövningar av geografiska skäl, eftersom de traditionellt utförs på något eller några sjukhus. Samtidigt görs idag allt fler studier på små grupper med specifika diagnoser, vilket kräver deltagare från hela landet. Detta kommer dessutom bli allt viktigare i takt med utveckling av precisionsmedicinen.

 Virtuella kliniska prövningar är en möjlighet för att öka antalet - och underlätta för - patienter i kliniska prövningar. Patienter som själva mäter och rapporterar digitalt, har läkarkontakter över nätet och får diagnostik och läkemedel hemskickade med posten. Så kan en virtuell klinisk prövning se ut. Läkemedelsverket genomför ett projekt för skapa förutsättningar för hur kliniska läkemedelsprövningar ska kunna genomföras decentraliserat och virtuellt i Sverige. De vill etablera processer och katalysera för få igång verkliga prövningar där datainsamling och dokumentation genomförs helt eller delvis decentraliserat och/eller virtuellt är uppfyllt med de pilotprövningar som projektet initierat.

 

I panelen har vi representanter från myndigheter, företag, branschorganisation och, allra viktigast, patienter, som ska hjälpa oss få svar på bland andra följande frågor:

 

  • Vilken är vinsten för patienterna vid virtuella kliniska prövningar? För vården? 
  • Sverige kan bli först i EU med detta. Vilken är potentialen för företagen? Kan det bidra till att öka antalet företagsinitierade kliniska prövningar? 
  • Vad innebär virtuella kliniska prövningar för införandet av precisionsmedicin?
  • Vad krävs för fortsatt utveckling? Vilka hinder ser vi?


Språk

Svenska

Ämne

Life Science

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers, Politicians, Researchers, Healthcare professionals

Nyckelord

Actual examples (good/bad)

Föreläsare

Anette Falkenroth Moderator

Director of Healthcare Transformation
Knowit Health

”Hälso- och sjukvårdsbroiler” med drygt 35 år i branschen och ca 20 år i olika chefsroller. Tycker att ledarskap och ständig utveckling är det viktigaste verktyget för en fortsatt god sjukvård i framtiden.

Profilbild för Anna Lefevre Skjöldebrand

Anna Lefevre Skjöldebrand Paneldeltagare

Vd
Swedish Medtech

Anna Lefevre Skjöldebrand är vd för Swedish Medtech, branschorganisationen för medicinteknik, som samlar drygt 200 medlemsföretag.

Profilbild för Gunilla Andrew-Nielsen

Gunilla Andrew-Nielsen Paneldeltagare

Enhetschef
Läkemedelsverket

Gunilla Andrew-Nielsen har sedan 2011 innehaft sin nuvarande position som enhetschef för Kliniska Prövningar och Licenser vid Läkemedelsverket i Sverige. Dessförinnan har hon sedan början av 1990-talet innehaft olika positioner nationellt och internationellt inom läkemedelsindustrin.

Profilbild för Jakob Tellgren

Jakob Tellgren Paneldeltagare

Vice President Nordic & Baltic Region
MSD

Leder MSD i Norden och Baltikum. Engagerad i att bygga nära samarbeten mellan företag, vård och akademi med målet att Sverige och Norden ska fortsätta ha en framträdande roll inom nationell och internationell LifeScience. Vi har unika förutsättningar!!

Profilbild för Lars Hammarström

Lars Hammarström Paneldeltagare

Avdelningschef, Hälsa
Vinnova

Lars Hammarström är chef för avdelning Hälsa på Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Lars har hållit en rad befattningar som forskare, projektledare och chef inom den forskande läkemedelsindustrin och biotechsektorn. Han har även varit aktiv som forskare inom kemisk biologi vid Karolinska Institutet och forskningsinfrastrukturspecialist vid KTH. Innan han började som del av Verksledningen på Vinnova ansvarade Lars för strategisk samverkan vid Science for Life Laboratory (SciLifeLab), Sveriges nationella center for molekylära biovetenskaper.

Profilbild för Maria Montefusco

Maria Montefusco Paneldeltagare

Ordförande
Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Leder Riksförbundet Sällsynta diagnoser med 16000 medlemmar som representerar mer än 150 olika sällsynta hälsotillstånd. Även styrelseledamot i Rare diseases Europe - EURORDIS.

Profilbild för Mathias Ekman

Mathias Ekman Paneldeltagare

Director Health and Life Science
Microsoft

Mathias Ekman är Director Industry Solutions inom Microsoft Western Europe. Där är han ansvarig för att hjälpa Microsofts partners att nå ut med sina lösningar utanför sina befintliga marknader. Mathias hjälper även partners och kunder att förstå vad som krävs för att lyckas med digital transformation inom hälso- och sjukvård.

Innan sin tid på Microsoft har Mathias haft ledande roller på svenska IT-konsultbolag. Mathias har även doktorerat i kvantfysik och avancerad beräkningsfysik. Mathias sitter med i American Chamber of Commerce Life Science Working Committee sedan november 2018.

Profilbild för Maziar Mohaddes Ardebili

Maziar Mohaddes Ardebili Paneldeltagare

VGR, Göteborgs universitet

Maziar Mohaddes arbetar som överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och är docent vid Sahlgrenska akademin. Han är vetenskaplig sekreterare inom Svensk Ortopedisk Förening och ordförande för NPO rörelseorganens sjukdomar. Maziar deltar regelbundet vid nationella och internationella vetenskapliga möten som talare. Han har en 20-årig erfarenhet som läkare och har under de senaste tio åren, vid sidan om klinisk tjänstgöring, arbetat aktivt med forskning samt kvalitetsförbättringar inom hälso- och sjukvården.