Profilbild för Maziar Mohaddes Ardebili

Maziar Mohaddes Ardebili Föreläsare

VGR, Göteborgs universitet

Föreläsare för

Från ord till handling

Tisdag 13:00 - 14:30 5. Live

Paneldeltagare för

Virtuella kliniska prövningar

Onsdag 11:00 - 12:00 2. Live