Profilbild för Lars Hammarström

Lars Hammarström Paneldeltagare

Avdelningschef, Hälsa
Vinnova
Personlig presentation
Lars Hammarström är chef för avdelning Hälsa på Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Lars har hållit en rad befattningar som forskare, projektledare och chef inom den forskande läkemedelsindustrin och biotechsektorn. Han har även varit aktiv som forskare inom kemisk biologi vid Karolinska Institutet och forskningsinfrastrukturspecialist vid KTH. Innan han började som del av Verksledningen på Vinnova ansvarade Lars för strategisk samverkan vid Science for Life Laboratory (SciLifeLab), Sveriges nationella center for molekylära biovetenskaper.