Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för En svensk nod för OpenEHR-samverkan

En svensk nod för OpenEHR-samverkan

Föreläsare: Göran Karlström, Åsa Skagerhult

Spår: OpenEHR

OpenEHR är ett välfungerande internationellt nätverk för samverkan kring kliniska modeller, med stor aktivitet bl.a. i Norge. Även i Sverige finns flera engagerade deltagare och aktiv utveckling. 

SFMI (Svensk förening för Medicinsk Informatik) ska som neutral aktör oberoende av leverantörer och vårdgivare nu under minst 2 år vara värd för en svensk nod i detta nätverk, och vi hoppas kunna skapa en kritisk massa av kunnande och utveckling för framtida förvaltning av OpenEHR.

Språk

Svenska

Ämne

Teknik

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Kunskapsnivå

Avancerad

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Tekniker/IT/Utvecklare

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Dokumentation, Informationssäkerhet

Föreläsare

Profilbild för Göran Karlström

Göran Karlström Föreläsare

Medicinskt ledningsansvarig Region Värmland
Region Värmland

Medicinskt ledningsansvarig för Sjukvården i Region Värmland och Objektägare för regionens vårdinformationssystem. Styrelsemedlem i Svenska Intensivvårdsregistret och Svensk Förening för Medicinsk Informatik.

Åsa Skagerhult Föreläsare

verksamhetsarkitekt
Region Östergötland

Åsa arbetar som verksamhetsarkitekt i Region Östergötland med fokus på användarnytta och hälsoinformatik.