Huvudbild för Vitalis 2021

Nationella informationsmängder - vad är det, hur skapas de, hur ser de ut?

Föreläsare: Kristofer Johansson

Spår: Förutsättningar för ändamålsenlig dokumentation!

Socialstyrelsen presenterar arbetet med nationella informationsmängder (NIM:ar). NIMar bidrar till att skapa en strukturerad och ändamålsenlig dokumentation kring patienter och brukare. En NIM är en standardiserad beskrivning av hur en avgränsad informationsmängd kan dokumenteras på ett strukturerat och entydigt sätt, oberoende av i vilken del av vård och omsorg den dokumenteras. Exempel på information som kan struktureras enhetligt med en NIM, är information om kroppslängd eller tobaksbruk.

Språk

Svenska

Ämne

Hälsotjänster

Föreläsningssyfte

Övrigt

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare

Nyckelord

Juridik, Informationssäkerhet

Föreläsare

Kristofer Johansson Föreläsare