Huvudbild för Vitalis 2021

Verktyg för ändamålsenlig dokumentation

Föreläsare: Charlotta Holm Sjögren, Lotti Barlow

Spår: Förutsättningar för ändamålsenlig dokumentation!

Ett av målen i strategin för vision e-hälsa är ”Rätt information och kunskap”. För att målet ska kunna nås måste information om patienter och brukare dokumenteras på ett enhetligt sätt så att den kan återanvändas i flera syften. Då krävs gemensamma insatser för att standardisera hur information ska dokumenteras. Eftersom information lever längre än processer, applikationer och it-system som hanterar den, bör den inte byggas in i tekniken. En bättre strategi är att komma överens om och beskriva principer för hur information ska struktureras och kodas på ett enhetligt sätt, oberoende av tekniken. Socialstyrelsen utvecklar och förvaltar verktyg för detta: referensmodeller i en nationell informationsstruktur (NI), referensterminologin Snomed CT, klassifikationer och en termbank.

Med dessa verktyg som grund kan detaljerade specifikationer av information inom olika områden tas fram. Det kan vara specifikationer för kliniska områden, men det kan också vara mindre informationsmängder som kan fungera som beståndsdelar i olika processer och områden.

I denna presentation beskriver vi övergripande Socialstyrelsens arbete för en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation, och ger exempel på samverkan som krävs, mellan många aktörer, för att nå målet.  

Språk

Svenska

Ämne

Informatik/semantik

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Nytta/effekt, Utbildning (utbildningsbevis), Personcentrering, Dokumentation, Information/myndighet

Föreläsare

Charlotta Holm Sjögren Föreläsare

E-hälsostrateg
Socialstyrelsen

Lotti Barlow Föreläsare

E-hälsostrateg
Socialstyrelsen