Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Health Professionals’ and Patients  Experience with Patients Accessing their Electronic Health Record in Norway

Health Professionals’ and Patients Experience with Patients Accessing their Electronic Health Record in Norway Har passerat

Tisdag 18 maj 2021 13:20 - 13:40 4. Live (English)

Föreläsare: Monika Johansen

Spår: Journalen 2021 - Viktig så in i NordenSpråk

English

Ämne

Invånare/Patientbehov

Föreläsningssyfte

Orientering

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Personcentrering, Styrning/Förvaltning, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Patientsäkerhet, Information/myndighet, Användbarhet

Föreläsare

Profilbild för Monika Johansen

Monika Johansen Föreläsare

Director Digital Health Services, Norwegian Centre for E-health Research
Nasjonalt senter for e-helseforskning

Monika A. Johansen, PhD, is Director Digital Health Services, and a Senior Researcher at the Norwegian Centre for e-health Research in Norway. She also held a part-time post as Associate Professor at the Department of Clinical Medicine, The Artic University of Norway (UIT).
Johansen has more than twenty-six years’ experience from the e-health field. She has worked at the Norwegian Centre for Integrated Care and Telemedicine (NST) and the Norwegian Centre for e-health research (NSE), both as a researcher and as a leader/manager. Nine years as a researcher and project manager of regional, national and international research projects. Nearly eighteen years as Head of different sections/departments; leading researchers, system developers and service innovators.
Present research activities and fields of interests: Electronic medicine management, online patient services, patient’s access to their own EHR, electronic patient-provider communication, electronic patient journal system, and implementation research, effects and benefits of e-health services for citizens and health professionals.