Profilbild för Monika Johansen

Monika Johansen Föreläsare

Director Digital Health Services, Norwegian Centre for E-health Research
Nasjonalt senter for e-helseforskning