Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Drivkrafter och förutsättningar i primärvård för god användning av digitala lösningar för kroniska sjukdomar

Drivkrafter och förutsättningar i primärvård för god användning av digitala lösningar för kroniska sjukdomar

Föreläsare: Mattias Kyhlstedt

Spår: Införande

I den nationella studien av drivkrafter och förutsättnigar av god användning av digitala lösningar för kroniska sjukdomar har en en bred analys gjorts av följande frågeställningar:

- Hur finansieras primärvården?

- Hur följs kvaliteten av vården upp?

- Vilket ansvar har primärvården för förskrivning av läkemedel, medicintekniska hjälpmedel?

Mer detaljerad information om projektet finnns tillgängligt här: https://www.hcoi.org/page/drivers-and-conditions-chronic-diseases-primary-care-sweden

Språk

Svenska

Ämne

Införande

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Styrning/Förvaltning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Föreläsare

Profilbild för Mattias Kyhlstedt

Mattias Kyhlstedt Föreläsare

Vd
HealthCare Outcomes Institute Sweden / Synergus RWE

Mattias Kyhlstedt är Vd och delgrundare till Synergus RWE, ett företag som stöttar marknadsaktörer inom evidens- och implementeringsfrågor och med fördjupade marknadsanalyser, samt Vd för systerorganisationen HealthCare Outcomes Institute Sweden AB.