Header image for Vitalis 2021
Profile image for Drivkrafter och förutsättningar i primärvård för god användning av digitala lösningar för kroniska sjukdomar

Drivkrafter och förutsättningar i primärvård för god användning av digitala lösningar för kroniska sjukdomar

Lecturer: Mattias Kyhlstedt

Track: Införande

I den nationella studien av drivkrafter och förutsättnigar av god användning av digitala lösningar för kroniska sjukdomar har en en bred analys gjorts av följande frågeställningar:

- Hur finansieras primärvården?

- Hur följs kvaliteten av vården upp?

- Vilket ansvar har primärvården för förskrivning av läkemedel, medicintekniska hjälpmedel?

Mer detaljerad information om projektet finnns tillgängligt här: https://www.hcoi.org/page/drivers-and-conditions-chronic-diseases-primary-care-sweden

Language

Svenska

Topic

Införande

Objective of lecture

Verktyg för implementering

Level of knowledge

Fördjupning

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Vårdpersonal

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Styrning/Förvaltning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Lecturers

Profile image for Mattias Kyhlstedt

Mattias Kyhlstedt Lecturer

Vd
HealthCare Outcomes Institute Sweden / Synergus RWE

Mattias Kyhlstedt är Vd och delgrundare till Synergus RWE, ett företag som stöttar marknadsaktörer inom evidens- och implementeringsfrågor och med fördjupade marknadsanalyser, samt Vd för systerorganisationen HealthCare Outcomes Institute Sweden AB.